Vedanta - de visie van non-dualiteit

Vedanta – de oudste verlichtingstraditie in de wereld – stelt onomwonden dat er een volstrekt helder antwoord te geven is op de vraag wat onze ware identiteit is en dat er een oplossing is voor het onderliggende gevoel van onveiligheid dat ons geluk in de weg staat. Kern van het probleem is “slechts” een misvatting over wie we zijn: onwetendheid over onze ware aard. Kennis is dus de sleutel voor de oplossing. Vedanta is gebaseerd op de ca. drieduizend jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Het is een “brahma vidya”, een bewustzijns-wetenschap, waarin het vrij zijn van beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste menselijke doel gezien wordt.

Jezelf beschermd weten door zelfkennis

Dharma verwijst naar "datgene wat ons beschermt". Empowerment verwijst naar het zelfvertrouwen, de integriteit en innerlijke rust die ontstaat zodra je leeft in helderheid over je ware aard. Zelfkennis. Letterlijk betekent Vedanta: "de kennis (veda) die een einde (anta) maakt aan (de zoektocht naar) alle kennis", de non-duale kennis die een einde maakt aan het geloof in onszelf als een begrensd wezen. Grondslag van deze site is het Vedanta Werkboek, dat je stap voor stap meeneemt op het Vedantische kennispad. Het nodigt je uit om je ware aard in al haar heelheid en compleetheid te ontdekken en vertrouwd te raken met de belangrijkste Vedanta teachings. Daarna kun je verder de verdieping in met het Bhagavad Gita boek.