Shining World

Dharma Spiritual Empowerment

Transformatie in Lichtwezen

Jezelf beschermd weten door zelfkennis

Dharma verwijst naar "datgene wat ons beschermt". Spiritual Empowerment verwijst in deze context naar het zelfvertrouwen, de kracht, integriteit en innerlijke rust die ontstaat als je helder bent over je ware aard, en van daaruit leeft. Het is deze zelfkennis die ons beschermt. Het is de ultieme bevrijding.

Als je dharmisch leeft - in overeenstemming met de natuurlijke orde, de wetmatigheid van het universum - dan voel je je beschermd, kun je ontspannen, en ervaar je zelfrespect. In de basis komt dharma neer op het principe van geweldloosheid, waar alle universele waarden op gebaseerd zijn. Elke actie gedaan in de geest van dharma vermindert de grip van bestaande conditioneringen en voorkomt het ontstaan van nieuwe conditioneringen.

Al het studie- en oefenmateriaal op deze site is bedoeld om je te ondersteunen en te inspireren bij het onderzoeken van je eigen ervaringen  in het licht van de Vedantische leringen. Doel: moksha, de ultieme bevrijding, de zelfkennis die de onwetendheid over onze ware aarde verwijdert. Het is het rotsvaste weten dat ik het pure bewustzijn ben waarin alle objecten en ervaringen verschijnen; het vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen dat wat echt is en dat wat schijnbaar echt is. Het is de verdamping van de illusie dat we begrensd worden door objecten en ervaringen in het wereldse leven.