Doneren

Namasté 
In de klassieke Vedanta traditie is het de gewoonte dat leraren geen geld vragen voor hun lessen/satsangs en geschreven werk. Een incidentele donatie wordt echter zeker geapprecieerd waarbij je wordt gevraagd deze pas te doen nadat je enige tijd gewerkt hebt met het tekstmateriaal op deze site, en de positieve effecten ervan ziet in je leven.

 

Jivan

 

 

 

 

Bankrek.nr.: NL 68 TRIO 0198 3351 99 t.n.v. Jivan Rethmeier    BIC: TRIONL2U