Skype sessie The Work

In een persoonlijke sessie werken we aan de hand van de methodiek van The Work van Byron Katie. De sessie vraagt een bereidheid je te openen voor je innerlijke wereld; een bereidheid tot zelfonderzoek, om alles wat je gelooft en dat stress oplevert, in vraag te durven stellen. Het is weinig praten over... en vooral onderzoek, dat jijzelf onder begeleiding doet. Systematisch opsporen en onderzoeken van gedachten(-patronen) over jezelf, de ander en de wereld die pijnlijk zijn; concepten die je beperken in je vrijheid. Het werk nodigt uit jezelf te omarmen met alles wat er is en spiegelt je wat werkelijk echt en van waarde is voor jou – los van sociale en maatschappelijke conventies. Het laat zien hoe jezelf met humor en eerlijkheid te bevrijden van alles dat geen liefde is.

Moving into Silence