Introductie in Vedanta

De visie van non-dualiteit

Vedanta – de oudste verlichtingstraditie in de wereld – stelt onomwonden dat er een volstrekt helder antwoord te geven is op de vraag wat onze ware identiteit is en dat er een oplossing is voor het onderliggende gevoel van onveiligheid dat ons geluk in de weg staat. Kern van het probleem is “slechts” een misvatting over wie we zijn – onwetendheid over onze ware aard – en kennis is dus de sleutel voor de oplossing. Vedanta is gebaseerd op de ca. drieduizend jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name op belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Het is een “brahma vidya”, een bewustzijns-wetenschap, waarin het vrij zijn van beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste menselijke doel gezien wordt.