• Don't tell God how big your trouble is. Tell your trouble how big God is.
  • If you want to realize your dream, you will have to stay awake.

Vedanta is gebaseerd op de ca. drieduizend jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Deze oude en tijdloze kennis geeft antwoorden op verschillende onderwerpen die onze diepste levensvragen raken. Vedanta is een “brahma vidya”, een bewustzijns-wetenschap, waarin het vrij zijn van beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste menselijke doel gezien wordt.

In de Vedanta training wordt met behulp van het werkboek  "Vedanta, de visie van non-dualiteit - een introductie in Vedantisch zelfonderzoek" de lijn van het klassieke Vedantische onderricht gevolgd, waarbij de teksten uit de Upanishads en de Bhagavad Gita onder de loep genomen worden zoals ze vertaald en toegelicht zijn in het Engels door James Swartz (shiningworld.com), en Swami Dayananda Saraswati; nader bewerkt en vertaald in het Nederlands door Jivan Rethmeier.

Uitgangspunt in het onderricht is dat de bron van ons lijden gelegen is in het feit dat we geconditioneerd zijn te geloven dat we klein zijn, afgescheiden van het geheel, en dat er iets aan ons ontbreekt of nog niet goed genoeg is, waardoor we voortdurend op zoek zijn naar een onbereikbare vervolmaking, bevrediging in “de wereld”. Vedanta vat dit universeel menselijke probleem samen als “onwetendheid”.  Wat nodig is om ons te bevrijden van deze onwetendheid is “wetendheid”, oftewel: “kennis” over onze ware aard, over wat we in essentie zijn (puur bewustzijn).

Vedante studiegroepVoor deelname aan een Vedanta training is uitgangspunt:

  • Je hebt deelgenomen aan een 7-daagse meditatie-retraite Moving-into-Silence, of je hebt reeds eerder aan een Vedanta studiegroep meegedaan.
  • Je bent niet erg geïnteresseerd meer in de “highs & lows” van deze wereld en hebt ontdekt dat datgene waar je ten diepste naar verlangt niet ligt in objecten (inclusief relaties) buiten jou.
  • Er is voldoende ruimte in je leven om de teksten thuis ook tot je te nemen en thuis je meditatie- en karma-yoga oefeningen te doen.
  • Er is behoefte aan het verder openen van je mind om ook die onderwerpen nauwkeurig te onderzoeken die in eerste instantie “contra-intuïtief” voor je lijken te zijn.
  • Er is behoefte bij je om naast “kennis opdoen” ook de spirituele sadhanas “bhakti yoga”, “upasana yoga” en “karma yoga” op te pakken, nodig om de mind open en helder (sattvisch) te laten worden, zodanig dat de kennis op de juiste manier gehoord, begrepen en geassimileerd kan worden.