Vedanta, de visie van non-dualiteit | Overzicht oefeningen werkboek
Hfdst. Oef. Titel oefening Pag.
1 1 Omgaan met angst
De zes stappen. Niet bang zijn voor angst. De feitelijkheid van de angst.
Het onderliggende verlangen. Toepassing tegenovergestelde gedachte.
9
1 2 De moeite in waar je moeite mee hebt
Indachtig datgene waar je moeite mee hebt, wat is het daarin waar je de meeste moeite mee hebt? Wat is het waar je bang voor bent?
15
1 3 Waar ik van hou in waar ik van hou
Wat is waar je het meeste van houdt in waar je van houdt? Uit welke basisdrijfveren komen de gedachten die eraan ten grondslag liggen voort?
16
2 5 Communicatie vanuit volheid
Checklist kenmerken communicatie vanuit non-duale liefde.
8
4 2 Analyse van de locatie van ervaring
Vragen & antwoorden die laten zien dat alle objecten (incl. ervaring) alleen in de mind ervaren worden, die niet afgescheiden is van puur bewustzijn.
3
5 1 De mythes rond verlichting
Vier indicatoren voor verlichting en twee fundamentele fouten in redene- ringen rond verlichting + invuloefening "waarom is die mythe een mythe?"
18
9 1 Checklist kwalificaties
Per kwalificatie zien waar je staat en wat je werkpunten zijn.
34
9 2 Disciplineren van de mind
Hoe aandacht zich gedraagt. Gefixeerde aandacht vrijmaken. Expansie en integratie ervaren. Aandacht onder controle van de wil brengen. Herkennen eigen programmering en uitwissen ervan. Bewust richten van de aandacht.
49
9 3 Evalueren van verlangens
Jezelf bevragen zodra een dwingend verlangen de kop opsteekt. En het onderzoeken van het onderliggende verlangen in het verlangen.
56
9 4 Schuld en schaamte
Oorzaken van schuldgevoel: overschrijding van dharma en lage zelf- waardering. Schaamte en de onderliggende angstgedachten.
58
9 5 Voedingsdiscipline
Observatie van de wijze waarop we onszelf voeden.
64
9 6 Spraakdiscipline
De noodzaak van een waarachtig en plezierig taalgebruik.
65
9 7 Dikke en dunne kikker - een verhaal
Een Vedantische analogie over verdraagzaamheid en volharding.
66
9 8 Jezelf welkom heten
Loskomen van het verhaal dat de ander projecteert, en waarin je verwacht wordt mee te gaan. Andersom met de verwachtingen in je eigen projecties.
67
9 9 Wie spreekt daar?
Vragen die je helpen los te komen van de identificatie met de jiva, en je aandacht weer terug op het Zelf te richten.
71
10 1 Sat-chit-ananda, onbegrensd bewust bestaan
Voorleesoefening aan jezelf ter bevestiging van je ware aard als het Zelf.
19
10 2 De zelfgeactualiseerde persoon
Checklist ter reflectie over de mate waarin zelfkennis in je verankerd is.
21
10 3 Ga staan voor wie en wat je bent
Voorleesoefening aan jezelf om onderscheid te maken tussen wat echt en wat niet echt is, en de "bundel onvervulde verwachtingen" te laten gaan.
22
10 4 Het Zelf "spreekt"
Voorleesoefening aan jezelf om te proeven hoe het is om te spreken vanuit het perspectief van het Zelf, en je ware aard te bevestigen.
24
10 5 Ik ontmoet Ik
Voorleesoefening ter bevestiging van je ware aard; hardop, fluisterend, en zonder geluid. Jezelf en anderen zien als universeel, eeuwig principe.
26
17 1 Handelen vanuit de juiste houding
Dagelijkse oefening om je aandacht gericht te houden op de motieven achter je acties en geen negatieve vasanas onbewust bij jezelf te versterken.
16
17 2 Adharmisch gedrag van anderen.
Stel jezelf eerst twee vragen voordat je de ander wijst op zijn of haar gebreken en adharmische gedrag.
17
17 3 Mijn dagelijkse leven - mijn spirituele pad
Checklist ter reflectie, om de mind los te maken van de identificatie met de jiva en te richten op het patroon en de harmonie van het geheel.
18
18 1 Japa, mentaal chanten van de naam van Isvara
Tijdens de mantrameditatie ben je geconcentreerd op Isvara, het goddelijke, erkennende dat je hele doen en laten onderdeel is van een groter geheel.
8
18 2 Dagelijks gebed tot het Goddelijke
Geef me de wijsheid om tevredenheid en veiligheid in mezelf te vinden, wat zich ook voordoet; mijn hart zacht en open. Voorbeeld van een gebed.
9
19 1 Pratyahara - stiltemeditatie
De objectiveringsstappen om van het grofstoffelijke naar het fijnstoffelijke te komen en uiteindelijk naar de stilte en daar voorbij.
12
19 2 Pratyahara - verkorte versie stiltemeditatie
Voorbereiding, bodycheck, pranaviksanam (observeren van de ademhaling).
16
19 3 Stilte & zelfonderzoek
Wie neemt de stilte waar? Wie/wat is de stilte? Wie is degene die mediteert?
17
19 4  Mantra meditatiebeoefening
Van hardop intoneren naar zacht fluisteren, mentale herhaling en het luisteren naar het natuurlijke spontane geluid van de ademhaling.
18
19 5 Japa - mentaal chanten van de naam van Isvara
Chanten met ontkoppeling van de stem en de ademhaling.
19
19 6 De spirituele kracht van woorden
De kracht van de yoga van woord/geluid (shabda) ervaren; eerst middels formulering van een verlangen, daarna door formulering Sanskriet gebed.
20
19 7 Zithouding optimaliseren
Het opbouwen van de meditatie zithouding. Het voordeel van de rechte rug.
22
19 8 De verschillende zithoudingen
Seiza-zit, Siddhasana, Halve Lotus, Hele Lotus
24
19 9 Handmudras
Effect van handmudras in de meditatiehouding. Chin-mudra, Dhyani-mudra. Gunas geassocieerd met de vingers. Mudras versterken met de mula bandha.
26
21 1 Het cultiveren van de gunas
Het veranderen van de gunasamenstelling van onze mind in het dagelijkse le- ven, met als doel het ontwikkelen van een sattvischer mind voor zelfonderzoek.
2
22 1 Mind stuurt de ervaring
Bewust de focus verleggen van een probleem naar iets dat gelukkig maakt.
17
22 2 Kernwaarden/-kwaliteiten vaststellen
De kernkwaliteiten die je zo gelukkig maken ontdekken in een situatie.
18
22 3 Kernwaarden uit het verleden
Welke kernwaarden heb je tijdens je jeugd meegekregen en welke daarvan zou je (bijvoorbeeld aan je kinderen) door willen geven?
20
22 4 Dit is wie ik ben
Wie zou je zijn als je totaal vrij zou zijn van angsten en verlangens?
21
22 5 Het evalueren van dwingende verlangens
Een oefening waarmee je een gezonde gewoonte kunt ontwikkelen om dwingende verlangens tot rust te brengen door ze te toetsen aan je prioriteiten.
23
22 6 Hoe zou je herinnerd willen worden?
Schrijf in de vorm van een grafrede hoe je herinnerd zou willen worden.
25
22 7 Is dit hoe ik wil zijn?
Check hoe je reageerde in een situatie die moeilijk voor je was. Welke ge- woonten en gewoontegedachten zijn in die situatie dominant? Weerspiegelt het datgene waar je naar streeft? Is het in lijn met je kernwaarden?
26
22 8 De natuur van de mind. 9
Checklist ter reflectie over wat de algemene aard en werking is van de mind.
29
22 9 Van emotionele verstoring naar heldere mind.
Dé checklist die alle stof van het hoofdstuk "meesterschap over de mind" samenvat in de vorm van een praktisch hulpmiddel voor alledag.
30
22 10 Wat wil je het allerliefst in je leven?
Hoe je vrijwillige - doelgerichte - gedachten niet alleen gebruiken kunt voor transformatie van pijnpunten, maar ook om je visie te cultiveren.
31
22 11 Samenvattende reflectie.
Checklist ter reflectie op de ontwikkeling van meesterschap over je mind.
33
22 12 Purushartha - De basisdrijfveren van de mens.
Het terugvoeren van je beperkende gedachten op de vier basisdrijfveren van de mens. Toets je onvrijwillige gedachten aan de basisdrijfveren.
34
24 1 Waarden die sattva creëren.
Checklist om te onderzoeken welke sattvische waarden om extra aandacht vragen in je leven, wat het effect van de diverse waarden op de kwaliteit van je leven is, en hoe die waarden je ondersteunen bij zelfonderzoek.
17
25 1 Kenmerken van het causale lichaam (conditioneringen)
Checklist van de vooringenomenheden en geneigdheden die ons plagen.
13
26 1 Emotionele kettingreacties
Overzicht van de kettingreacties van negatieve emoties, van schuld, angst, ontkenning, projectie, kwaadheid en aanval, naar verdediging.
5