Vedanta, de visie van non-dualiteit | Overzicht oefeningen werkboek
Hfdst. Oef. Titel oefening Pag.
H1 O1 Omgaan met angst
De zes stappen. Niet bang zijn voor angst. De feitelijkheid van de angst.
Het onderliggende verlangen. Toepassing tegenovergestelde gedachte.
P9
H1 O2 De moeite in waar je moeite mee hebt
Indachtig datgene waar je moeite mee hebt, wat is het daarin waar je de meeste moeite mee hebt? Wat is het waar je bang voor bent?
P15
H1 O3 Waar ik van hou in waar ik van hou
Wat is waar je het meeste van houdt in waar je van houdt? Uit welke basisdrijfveren komen de gedachten die eraan ten grondslag liggen voort?
P16
H2 O5 Communicatie vanuit volheid
Checklist kenmerken communicatie vanuit non-duale liefde.
P8
H4 O2 Analyse van de locatie van ervaring
Vragen & antwoorden die laten zien dat alle objecten (incl. ervaring) alleen in de mind ervaren worden, die niet afgescheiden is van puur bewustzijn.
P3
H5 O1 De mythes rond verlichting
Vier indicatoren voor verlichting en twee fundamentele fouten in redene- ringen rond verlichting + invuloefening "waarom is die mythe een mythe?"
P18
H9 O1 Checklist kwalificaties
Per kwalificatie zien waar je staat en wat je werkpunten zijn.
P34
H9 O2 Disciplineren van de mind
Hoe aandacht zich gedraagt. Gefixeerde aandacht vrijmaken. Expansie en integratie ervaren. Aandacht onder controle van de wil brengen. Herkennen eigen programmering en uitwissen ervan. Bewust richten van de aandacht.
P49
H9 O3 Evalueren van verlangens
Jezelf bevragen zodra een dwingend verlangen de kop opsteekt. En het onderzoeken van het onderliggende verlangen in het verlangen.
P56
H9 O4 Schuld en schaamte
Oorzaken van schuldgevoel: overschrijding van dharma en lage zelf- waardering. Schaamte en de onderliggende angstgedachten.
P58
H9 O5 Voedingsdiscipline
Observatie van de wijze waarop we onszelf voeden.
P64
H9 O6 Spraakdiscipline
De noodzaak van een waarachtig en plezierig taalgebruik.
P65
H9 O7 Dikke en dunne kikker - een verhaal
Een Vedantische analogie over verdraagzaamheid en volharding.
P66
H9 O8 Jezelf welkom heten
Loskomen van het verhaal dat de ander projecteert, en waarin je verwacht wordt mee te gaan. Andersom met de verwachtingen in je eigen projecties.
P67
H9 O9 Wie spreekt daar?
Vragen die je helpen los te komen van de identificatie met de jiva, en je aandacht weer terug op het Zelf te richten.
P71
H10 O1 Sat-chit-ananda, onbegrensd bewust bestaan
Voorleesoefening aan jezelf ter bevestiging van je ware aard als het Zelf.
P19
H10 O2 De zelfgeactualiseerde persoon
Checklist ter reflectie over de mate waarin zelfkennis in je verankerd is.
P21
H10 O3 Ga staan voor wie en wat je bent
Voorleesoefening aan jezelf om onderscheid te maken tussen wat echt en wat niet echt is, en de "bundel onvervulde verwachtingen" te laten gaan.
P22
H10 O4 Het Zelf "spreekt"
Voorleesoefening aan jezelf om te proeven hoe het is om te spreken vanuit het perspectief van het Zelf, en je ware aard te bevestigen.
P24
H10 O5 Ik ontmoet Ik
Voorleesoefening ter bevestiging van je ware aard; hardop, fluisterend, en zonder geluid. Jezelf en anderen zien als universeel, eeuwig principe.
P26
H17 O1 Handelen vanuit de juiste houding
Dagelijkse oefening om je aandacht gericht te houden op de motieven achter je acties en geen negatieve vasanas onbewust bij jezelf te versterken.
P16
H17 O2 Adharmisch gedrag van anderen.
Stel jezelf eerst twee vragen voordat je de ander wijst op zijn of haar gebreken en adharmische gedrag.
P17
H17 O3 Mijn dagelijkse leven - mijn spirituele pad
Checklist ter reflectie, om de mind los te maken van de identificatie met de jiva en te richten op het patroon en de harmonie van het geheel.
P18
H18 O1 Japa, mentaal chanten van de naam van Isvara
Tijdens de mantrameditatie ben je geconcentreerd op Isvara, het goddelijke, erkennende dat je hele doen en laten onderdeel is van een groter geheel.
P8
H18 O2 Dagelijks gebed tot het Goddelijke
Geef me de wijsheid om tevredenheid en veiligheid in mezelf te vinden, wat zich ook voordoet; mijn hart zacht en open. Voorbeeld van een gebed.
P9
H19 O1 Pratyahara - stiltemeditatie
De objectiveringsstappen om van het grofstoffelijke naar het fijnstoffelijke te komen en uiteindelijk naar de stilte en daar voorbij.
P12
H19 O2 Pratyahara - verkorte versie stiltemeditatie
Voorbereiding, bodycheck, pranaviksanam (observeren van de ademhaling).
P16
H19 O3 Stilte & zelfonderzoek
Wie neemt de stilte waar? Wie/wat is de stilte? Wie is degene die mediteert?
P17
H19 O4  Mantra meditatiebeoefening
Van hardop intoneren naar zacht fluisteren, mentale herhaling en het luisteren naar het natuurlijke spontane geluid van de ademhaling.
P18
H19 O5 Japa - mentaal chanten van de naam van Isvara
Chanten met ontkoppeling van de stem en de ademhaling.
P19
H19 O6 De spirituele kracht van woorden
De kracht van de yoga van woord/geluid (shabda) ervaren; eerst middels formulering van een verlangen, daarna door formulering Sanskriet gebed.
P20
H19 O7 Zithouding optimaliseren
Het opbouwen van de meditatie zithouding. Het voordeel van de rechte rug.
P22
H19 O8 De verschillende zithoudingen
Seiza-zit, Siddhasana, Halve Lotus, Hele Lotus
P24
H19 O9 Handmudras
Effect van handmudras in de meditatiehouding. Chin-mudra, Dhyani-mudra. Gunas geassocieerd met de vingers. Mudras versterken met de mula bandha.
P26
H21 O1 Het cultiveren van de gunas
Het veranderen van de gunasamenstelling van onze mind in het dagelijkse le- ven, met als doel het ontwikkelen van een sattvischer mind voor zelfonderzoek.
P2
H22 O1 Mind stuurt de ervaring
Bewust de focus verleggen van een probleem naar iets dat gelukkig maakt.
P17
H22 O2 Kernwaarden/-kwaliteiten vaststellen
De kernkwaliteiten die je zo gelukkig maken ontdekken in een situatie.
P18
H22 O3 Kernwaarden uit het verleden
Welke kernwaarden heb je tijdens je jeugd meegekregen en welke daarvan zou je (bijvoorbeeld aan je kinderen) door willen geven?
P20
H22 O4 Dit is wie ik ben
Wie zou je zijn als je totaal vrij zou zijn van angsten en verlangens?
P21
H22 O5 Het evalueren van dwingende verlangens
Een oefening waarmee je een gezonde gewoonte kunt ontwikkelen om dwingende verlangens tot rust te brengen door ze te toetsen aan je prioriteiten.
P23
H22 O6 Hoe zou je herinnerd willen worden?
Schrijf in de vorm van een grafrede hoe je herinnerd zou willen worden.
P25
H22 O7 Is dit hoe ik wil zijn?
Check hoe je reageerde in een situatie die moeilijk voor je was. Welke ge- woonten en gewoontegedachten zijn in die situatie dominant? Weerspiegelt het datgene waar je naar streeft? Is het in lijn met je kernwaarden?
P26
H22 O8 De natuur van de mind. 9
Checklist ter reflectie over wat de algemene aard en werking is van de mind.
P29
H22 O9 Van emotionele verstoring naar heldere mind.
Dé checklist die alle stof van het hoofdstuk "meesterschap over de mind" samenvat in de vorm van een praktisch hulpmiddel voor alledag.
P30
H22 O10 Wat wil je het allerliefst in je leven?
Hoe je vrijwillige - doelgerichte - gedachten niet alleen gebruiken kunt voor transformatie van pijnpunten, maar ook om je visie te cultiveren.
P31
H22 O11 Samenvattende reflectie.
Checklist ter reflectie op de ontwikkeling van meesterschap over je mind.
P33
H22 O12 Purushartha - De basisdrijfveren van de mens.
Het terugvoeren van je beperkende gedachten op de vier basisdrijfveren van de mens. Toets je onvrijwillige gedachten aan de basisdrijfveren.
P34
H24 O1 Waarden die sattva creëren.
Checklist om te onderzoeken welke sattvische waarden om extra aandacht vragen in je leven, wat het effect van de diverse waarden op de kwaliteit van je leven is, en hoe die waarden je ondersteunen bij zelfonderzoek.
P17
H25 O1 Kenmerken van het causale lichaam (conditioneringen)
Checklist van de vooringenomenheden en geneigdheden die ons plagen.
P13
H26 O1 Emotionele kettingreacties
Overzicht van de kettingreacties van negatieve emoties, van schuld, angst, ontkenning, projectie, kwaadheid en aanval, naar verdediging.
P5