Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel I | Voorbereiding
  Hoofdstuk                                                                                          Titel
0

Voorpagina, Introductie, en Inhoudsopgave   
Om te downloaden voor eventueel printexemplaar.

0

Overzicht Oefeningen Vedanta Werkboek           
Om oefeningen die je nog eens wilt doen sneller terug te kunnen vinden

1 Geluk, Vrede & Vrijheid
De drie basis drijfveren van de mens.
2 Liefde
Liefde voor het Zelf is de hoogste liefde. Kenmerken non-duale relaties.
3 De Weg naar Bevrijding
Hoe word ik vrij? – Het ervaringspad en het kennispad.
4 Non-dualiteit
Alles is gemaakt uit jou (puur bewustzijn) en gaat weer terug op in jou
.
5 De Mythes rond Verlichting
De valkuilen van het spirituele “jargon”.
6 Zelfkennis door Vedanta
Wat is Vedanta, wat is het niet – De bronteksten.
7 Verlichting
De ultieme permanente bevrijding. Vrij van gehechtheid aan objecten.
8 Het proces van Zelfonderzoek
De parabel over de leeuw die dacht een schaap te zijn.
9 Kwalificaties voor Vedanta
Zien waar je staat en wat je werkpunten zijn.
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel II | De Absolute Realiteit
10 De ontsluiering van het Zelf
Het Zelf is vanzelfsprekend – Parama Sukkadam.
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel III | De Schijnbare Realiteit
11 Creatie & Manifestatie
Puur bewustzijn is de bron van alles.
12 Vasanas & hoe Ervaringen ontstaan
Indrukken opgedaan door onze ervaringen in het verleden.
13 Karma
Wet van oorzaak & gevolg; alles wat rondgaat komt weerom.
14 Dharma
De natuurlijke orde, de wetmatigheid van het universum.
15 Conditionering & de Vrije Wil
Hebben we als menselijke wezens eigenlijk wel een vrije wil?
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel IV | Sadhana – Spirituele Training
16 Sadhana – Spirituele Training Inleiding
De noodzaak van spiritueel werk voor “verlichting”.
17 Karma Yoga
Handelen in een geest van verbinding met het grotere geheel.
18 Bhakti – Devotie
Devotie & Meditatie.
19 Dhyana – Meditatie
Devotie & Meditatie
20 Gunas - De drie Basisenergieën (sattva, rajas, tamas)
Kenmerken, symptomen, werking en bindend effect v.d. gunas.
21 Gunas - Energiemanagement (triguna vibhava yoga)
Management van de basisenergieën Sattva, Rajas en Tamas.
22 Meesterschap over de Mind
Doelbewust leven vanuit je diepste waarden.
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel V | Jnana (kennis-) Yoga
23 Jnana Yoga – Kennis Yoga – Inleiding
De kennis van Brahman, het absolute, de ultieme realiteit.
24 De Waarde van Waarden
Synchroniseer je waarden met de doelen die je wilt bereiken.
25 De analyse van de drie Lichamen
Fysiek, Subtiel, en Causaal lichaam.
26 De analyse van de vijf Lagen – Pancha Koshas
Fysiek-, Energetisch-, Emotioneel-, Denk-, en Bliss-Lichaam.
27 De analyse van de drie Zijnstoestanden
De waker (Viswa), de Dromer (Taijasa), en Slaper (Prajna).
28 Ervaring lost op in Puur Bewustzijn
Puur bewustzijn is de oerlaag van alles.
29 De analyse van de drie Bestaansrealiteiten
Absolute, Transactionele en Schijnbare Realiteit (individu).
30 Mahavakyas
Grote Vedantische Zegswijzen.
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Bijlagen
1 Schema Microkosmos Vedantische Begrippenlijst
Verklaring van veelgebruikte (Sanskriet) Vedanta begrippen
2 Schema Microkosmos Schema Microkosmos
Het microkosmische Causale, Subtiele en Fysieke lichaam.
3 Sanskriet Pronunciatie. Sanskriet Uitspraak
Devanāgari schrift.
4 Het Directe Pad – Bewustzijnsexperimenten Het Directe Pad – Bewustzijnsexperimenten
Puur bewustzijn dat ben jij, hier en nu!
5 Voeding, Gezond, Levensstijl Voeding, Gezondheid, Levensstijl
Wat we eten is ook een morele en spirituele kwestie... levensstijl.
6 Sanskriet Pronunciatie. Checklist Zelfkennis
Test je vermogen tot denken vanuit het gezichtspunt van het Zelf.
7 Sanskriet Pronunciatie. Checklist Essentie van Verlichting
Q&A bij het boek “The essence of enlightenment” van James Swartz.
8 Sanskriet Pronunciatie. Liederen van het Zelf
Zelfdeclamaties
9 Vedantische Analogieën
Vedanta concepten met praktische illustraties uit het dagelijkse leven.
10 Ganesha Vedantische Geschriften ABC
Aanbevolen stappen bij de bestudering van de teksten.
11 Ganesha Mantra Meditatie Deel I - Achtergrond Deel II - Mantras en Muziek Manat Trayate – de transformerende gedachte.
12 Ganesha Bevrijding van Beperkende Gedachten
Spreid je vleugels en ervaar de vrijheid die je natuur is.
13 Ganesha Het leven is geen verhaal
21 lessen voor de 21e eeuw" - Yuval Noah Harari.